kaplica grobowa rodziny GrabowskichE. Plater 24 (teren dawnego cmentarza świętokrzyskiego)