Wydział Fizyko-Chemiczny Politechniki WarszawskiejKoszykowa 75