Racławicka 115, (róg ul. Gorlickiej i projektowanej ulicy bez nazwy)Żwirki i Wigury 41