Dom Pisarzy Towarzystwa JezusowegoRakowiecka 61 róg św. A. Boboli