Dom Polaków z Zagranicy im. Marszałka Józefa PiłsudskiegoRybaki 14/16