Pałac Ministra Skarbu, (Dyrektorów)Plac Bankowy Rymarska 3pl. Bankowy 3