Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacjipl. Starynkiewicza 5 róg Nowogrodzka 70