pawilon Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnychal. Szucha 14