Towarzystwo Ochrony Sztuki Ludowej i Popierania Przemysłu Ludowego Bazar Przemysłu LudowegoTamka 1