Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych budynek Instytutu Głuchoniemychpl. Trzech Krzyży 4/6