nieukończona kamienica mieszkalna na terenie dawnego targowiska Rybińskiegopl. Trzech Krzyży 7 róg Hoża 2/4