dom Spółdzielni Ministerstwa Przemysłu i HandluUniwersytecka 6 róg Mianowskiego róg Mochnackiego 15