Dom Spółdzielni Inżynierów byłego Ministerstwa Kolei ŻelaznychWawelska 62 róg Mianowskiego 15 i Pługa