Dom w kolonii Spółdzielczego Stowarzyszenia Mieszkaniowego Pracowników Pocztowej Kasy OszczędnościWawelska 66/68 róg Hoffmanowej