Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Franciszek RothWilcza 58a