pl. Inwalidów Wojska Polskiego 14 róg Czarnieckiegopl. Inwalidów 4/6/8