Oficyna klasztoru karmelitanek bosych (pałacyku Biernackich)Wolska 27/29