oficyna klasztoru Karmelitanek bosych (pałacyku Biernackich)Wolska 27/29