pałac-kamienica L. Maringe'a dawny pałac GurowskiegoZakroczymska 15