Pałac Sapiehów Koszary Sapieżyńskie; filia 1. Szpitala Okręgowego im. Marszałka Józefa PiłsudskiegoZakroczymska 6 róg Wójtowska 3