Komenda i koszary Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Zamek UjazdowskiUjazdów