Wojskowe Więzienie Śledcze nr 1, dawne Koszary Artylerii Koronnej, Koszary WołyńskieZamenhofa 19 róg Gęsia