Dom Dziecka „Nasz Dom”al. Zjednoczenia 34 róg Schroegera róg Fontany