T. Bukowski "Fotografie warszawskie 1935-1955"

.

Album

"Tadeusz Bukowski
Fotografie warszawskie 1935 – 1955”