Wystawa „Utrwalone – miasto, wojna, miłość."

.

Wystawa fotograficzna „Utrwalone – miasto, wojna, miłość.

Warszawskie fotografie Tadeusza Bukowskiego z lat 1935 – 1955”

Fotoplastikon Warszawski
Al. Jerozolimskie 51

od 27 lipca do 3 października 2019 r.

Zdjęcia z okresu okupacji:

Zamek Królewski spalony przez Niemców we wrześniu 1939 r.

Mur wokół Obszaru Zagrożenia Tyfusem (Seuchensperrgebiet) wzniesiony w poprzek ul. Piwnej przy pl. Zamkowym

1940
źródło:

Muzeum Powstania Warszawskiego

autor: Tadeusz Bukowski
1940
źródło:

Muzeum Powstania Warszawskiego

autor: Tadeusz Bukowski

Fotografie z Powstania Warszawskiego:

Barykady powstańcze u zbiegu ul. Nowy Świat i Chmielnej.

Listonosze Harcerskiej Poczty Polowej Mirosław Pietrzak i Waldemar Taperek „Żbik” przy kamienicy przy Tamka 34 (róg ul. Cichej).

sierpień 1944
źródło:

Muzeum Powstania Warszawskiego

autor: Tadeusz Bukowski
sierpień 1944
źródło:

Muzeum Powstania Warszawskiego

autor: Tadeusz Bukowski