StockStock / Koniaki LikieryK.K.O. M. ST. WARSZAWY/ CENTR. TRAUGUTTA/OSZCZĘDNOŚCI/ LOKATA/POŻYCZKA

Stock:
Pierwsza lokalizacja neonu: Marszałkowska 101 róg Al. Jerozolimskie
Druga lokalizacja nowego neonu: Marszałkowska 99 róg Nowogrodzka

Opisane w książce "Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy" na stronie: 49

K.[omunalna K.[asa] O.[szczędności]:
Lokalizacja neonu: Marszałkowska 101 róg Al. Jerozolimskie
Data ustawienia i demontażu: ustawienie najpóźniej w 1935 na miejscu neonu Haberbuscha i Schielego, demontaż krótko przed II wojną św. - zastąpiony neonem firmy Spiess

Opisany w książce "Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy" na stronie: 27

Nowy neon Stocka na kamienicy Marszałkowska 98 róg Nowogrodzka:

około 1938 (?)

Widok częściowo zniszczonego neonu (bez napisów pod butelką):