6-ego Sierpnia Widok ogólnySkrzyżowanie z Polną, Noakowskiego, Lwowską i Śniadeckich