pl. Dąbrowskiego Widok ogólnypołudniowo - zachodni narożnik placu