Floriańska widok ogólnywidok w kierunku pl. Weteranów