Karowa Widok ogólny - strona parzystagórny odcinek ulicy