skrzyżowanie: Koszykowa, Piusa XI, Noakowskiego, Plater