Kredytowa Widok ogólny - strona parzysta i północna pierzeja pl. Dąbrowskiego