Piękna widok ogólnyodcinek Lwowska / Poznańska - Koszykowa / Plater