pl. Piłsudskiego Widok ogólny - narożnik południowo-zachodniWidok w kierunku pl. Małachowskiego