Rynek Nowego Miasta Widok ogólny - pierzeja wschodnia