Senatorska Widok ogólny - strona parzystaodcinek Miodowa - Daniłowiczowska