pl. Teatralny Widok ogólnynarożnik północno-wschodni