pl. Teatralny Widok ogólnyPółnocno-zachodni narożnik placu