Placyk na skrzyżowaniu Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda