6-ego Sierpnia róg Śniadeckich (25?)Nowowiejska róg Śniadeckich (pl. Politechniki)