Państwowe gimnazjum męskie kupieckie im. RoeslerówChłodna 33Przejdź do opracowania obiektu