Państwowe gimnazjum męskie kupieckie im. RoeslerówChłodna 33