Państwowa Szkoła Średnia Techniczna KolejowaChmielna 88/90Przejdź do opracowania obiektu