Państwowa Szkoła Średnia Techniczna KolejowaChmielna 88/90