Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoRakowiecka 8 róg Uniwersytecka (projektowana)Przejdź do opracowania obiektu