Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoRakowiecka 8 róg Uniwersytecka (projektowana)Rakowiecka 30