Muzeum / kwit / Id: 167

Kwity "Kassy Towarzystwa Resursy Kupieckiej" z roku 1863 i 1921.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Resursa Kupiecka

Wstęp

Warszawska Resursa Kupiecka (Stowarzyszenie Warszawskich Kupców) została założona w roku 1820 "w celach wspólnej, godziwej rozrywki i towarzyskich zebrań, na tle muzykalnych produkcyj oraz rozmów o sprawach zawodowych i potocznych".
Pierwszą siedzibą Resursy był pałac na ul. Miodowej 10 . W roku 1829 Resursa została przeniesiona do Pałacu Mniszchów przy ulicy Senatorskiej, gdzie przetrwała do roku 1939. W roku 1832 doszło do rozłamu i powołano tzw. Nową Resursę Kupiecką, przemianowaną z czasem na Resursę Obywatelską, która mieściła się w latach 1832-1856 w Pałacu Pod Czterema Wiatrami na ul. Długiej, w latach 1856-1861 w Pałacu Tarnowskich aż wreszcie przeniosła się w roku 1861 do nowej siedziby na Krakowskim Przedmieściu 64.

Warszawska Resursa Kupiecka, grupująca inteligencję i bogate mieszczaństwo, organizowała "zabawy, gry umiarkowane, czytanie gazet i książek, bale, koncerty, obiady towarzyskie." Sale Resursy były również wynajmowane innym instytucjom i osobom prywatnym na cele koncertowe, towarzyskie, czy organizowanie bali.