Lwy - Krakowskie Przedmieście 32 - pałac Tyszkiewiczów-PotockichLwy warszawskie

Posągi lwicy i lwa przy herbie Potockich zdobiącym attykę pałacu:

Stan sprzed 1939

Stan współczesny

przed 1939
marzec 2017
listopad 2016
autor: Dobrochna Badora
Rzeźba Herkulesa zdobiąca klatkę schodową

Herkules opiera się o postument, na którym jest zawieszona skóra ściągnięta z lwa nemejskiego:

maj 2017
źródło:

portal tripadvisor.com

autor: użytkownik permia
przed 1939
autor: Zofia Chomętowska
Antaby w sali stołowej:
styczeń 2016
styczeń 2016

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich:

przed 1939