Lwy - Łazienki - Pałac BelwederLwy warszawskie

Maski lwów zdobiące słupki bramy i ogrodzenia wokół pałacu:

listopad 2016
źródło:

Wikipedia

autor: Dobrochna Badora

Pałac Belweder:

lata 30. XX w. (?)