Lwy - Stadion Miejskiego Klubu Syrena - Pole Mokotowskie, przy ul BatoregoLwy warszawskie

Rzeźby przy zieleńcu przed pawilonem:

kwiecień 2019
kwiecień 2019

Widok stadionu z zieleńcem z lwami:

1948
autor: S. Rassalski
1948